Kundeservice

Nydalsveien 28
0484 Oslo
Kundeservice 23 30 70 00

Man - ons: 08:00 - 18:00
Tors - fre: 09:00 - 16:00
Lør - søn: Stengt

Våre vanligste spørsmål og svar

Booking

Du kan maksimalt ha 6 gruppetreningstimer booket samtidig, i løpet av en 7 døgns periode. Du kan booke deg via internett, via SATS ELIXIA's applikasjoner og bookingkioskene på senteret. For Priority-medlemmer gjelder andre regler. Du kan lese mer om bookingreglene her.

Helt frem til timen starter kan du komme rett på senteret og booke deg på time, så lenge det fremdeles er ledig plass på timen. Du kan velge mellom å bruke bookingkiosken, eller senterets resepsjon, for å hente ut din billett til gruppetreningstimen. Normalt er det raskere å bruke bookingkiosken fremfor resepsjonen til å hente ut din billett.

Om timen er fullbooket, kan du gjerne registrere deg på venteliste. Ventelisten oppdateres fortløpende. Så snart noen avbooker rykker du opp på listen. Vi sender deg e-post dersom du får plass på timen. Du kan også aktivere «push-varsel» dersom du bruker vår applikasjon. Du kan lese mer om bookingreglene her.

Det er viktig at du gjør krav på plassen din, når du kommer på senteret. Dette gjøres ved at du drar medlemskortet ditt i resepsjonen, eller i bookingkiosken, og registrerer ditt oppmøte til timen.

10 minutter før timen starter vil resepsjonisten rope opp navnet på de personene som har fått plass på timen. Henter du ikke din billett, vil plassen gå til neste person på ventelisten. Vi vil derfor oppfordre deg til å møte opp i resepsjonen ferdig skiftet, 10 minutter før timen starter.

Vi ønsker å gjøre gruppetreningstimene våre tilgjengelig for så mange medlemmer som mulig. Derfor er det viktig at du husker å booke deg av alle dine forhåndsbookede timer, straks du ser at du ikke kan delta. Avbooking kan gjøres via vår hjemmeside, applikasjoner, eller i bookingkiosken på senteret. Dette kan gjøres i inntil en time før timen starter.

Dersom du ikke møter opp til tre (3) forhåndsbookede timer i løpet av en periode på 30 dager, vil du miste muligheten til å forhåndsbooke deg på timer i 14 dager. Du kan fortsatt delta på alle timer du ønsker ved oppmøte på senteret. Om du står på venteliste, er det også viktig at du avbooker. Hvis du står på ventelisten når det er mindre enn én time igjen til timen begynner, og du får plass, regnes ikke dette som en unnlatt avbooking.

Du kan hente ut billetten på senteret samme dag timen skal være og helt frem til timen starter, men vær oppmerksom på at ventelisten kjøres 10 minutter før timen starter. Har du ikke hentet ut billetten din innen dette vil plassen din bli gitt til et annet medlem dersom det er venteliste. Er det fortsatt ledig plass kan du hente billetten i kiosken etter at ventelisten er kjørt og helt frem til timen starter. Sjekk at du har fått riktig billett.

Brukernavnet er ditt medlemsnummer, eller din e-postadresse. Kontakt ditt nærmeste SATS ELIXIA -enter for å få oppgitt ditt passord. Du kan selv endre ditt passord under "Mine innstillinger" her på siden.

Vi har disse billettene for å ha kontroll på hvem som har fått plass på en time og hvem som eventuelt står på venteliste. På denne måten kan vi sikre at de som har fått plass på en time, faktisk får plassen sin. Vi håper å kunne ha et digitalt system for dette i fremtiden, men inntil videre er dette den beste løsningen.

For å begrense påvirkningen på miljøet, har vi valgt FSC-sertifisert papir fra Bisfenol A. Dette papiret er brennbart og kan derfor kastes sammen med annet restavfall. Det skal ikke gjenvinnes som papir.

Timeplanene finner du under "TIMEPLAN & BOOKING". Her kan du på enkelt vis søke opp timeplanen til det enkelte senter. Her kan du også velge om du ønsker å søke i timeplanene til flere sentre samtidig eller vil finne en samlet oversikt over dine favorittimer og instruktører.

Betaling

Du kan betale ditt medlemskap via AvtaleGiro eller faktura. Vi anbefaler at du benytter AvtaleGiro, for å forenkle betalingsprosessen og unngå fakturagebyr. Kontakt kundeservice for opprettelse av AvtaleGiro.

For opprettelse av AvtaleGiro, må vi først registrere denne i vårt system, før vi videresender forespørselen til Nets AS og banken din. For at AvtaleGiroen skal godkjennes, trenger vi din signatur på AvtaleGiro-skjemaet. Resepsjonen på ditt nærmeste SATS ELIXA-senter er behjelpelig med opprettelse av AvtaleGiro En raskere måte å aktivere AvtaleGiro på, er å gjøre det via din nettbank. Kundeservice er behjelpelige med den informasjon du trenger for å gjøre dette. NB! Du er selv ansvarlig for at betalinger gjøres til forfall, og at AvtaleGiro aktiveres.

Trekket utføres den 20. hver måned. SATS ELIXIA har samme forfallsdato for alle medlemmer, og denne kan ikke endres.

Opprinnelige SATS-medlemmer: trekkes den 20. hver måned for inneværende månedsavgift.

Opprinnelige ELIXIA-medlemmer og medlemmer meldt inn etter 25. august 2014 trekkes den 20. hver måned forskuddsvis for neste måned. 

Ved endring av kontonummer, må vi først registrere dette i vårt system, før vi videresender forespørselen til Nets AS og din bank. For at AvtaleGiroen skal godkjennes, trenger vi din signatur på AvtaleGiro-skjemaet. Resepsjonen på ditt nærmeste senter er behjelpelig med dette. En raskere måte å aktivere AvtaleGiro på, er å gjøre det via din nettbank. Kundeservice er behjelpelige med den informasjon du trenger for å gjøre dette.

Vi gjør oppmerksom på at trekk som allerede er sendt til din tidligere konto, løper som normalt. Dersom dette trekket stanses, slik at kontoen ikke belastes på angitt betalingsdag, vil SATS ELIXIA kunne kreve forsinkelsesrente, gebyrer e.l. av betaler. Da Nets AS og banken din har en behandlingstid på mellom 5 – 50 dager, vil du motta faktura i posten inntil AvtaleGiroen er godkjent. NB! Du kan oppdatere din adresse i «mine innstillinger» NB! Du er selv ansvarlig for at betalinger gjøres til forfall, og at AvtaleGiro aktiveres.

Et inkassovarsel er det samme som førstegangspurring. Dette varsel blir sendt ut fra vår samarbeidspartner, Intrum Justitia AS, 14 dager etter betalingens opprinnelige forfallsdato. Inkassovarselet sendes ut grunnet manglende innbetaling av medlemsavgift, og må betales i sin helhet. Dersom du ønsker å utsette denne betalingen, må du ta direkte kontakt med Intrum Justitia 23 17 10 60.

Om du nylig har opprettet AvtaleGiro hos SATS ELIXIA, vil du motta faktura inntil denne er godkjent Net AS og banken din. Nets AS har en behandlingstid på 5 – 50 dager. Om det er gått mer enn to (2) måneder siden du opprettet AvtaleGiro, uten at du blir trukket fra konto, ber vi deg ta kontakt med SATS ELIXIA kundeservice.

Mitt medlemskap

Ta kontakt med kundeservice, så hjelper vi deg med dette.

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet.

ELIXIA medlemmer innmeldt før 24.08.2014 har mulighet for å overføre sitt medlemskap til en annen person. Ta kontakt med kundeservice.

Om du har mistet eller skadet ditt medlemskort, ber vi deg henvende deg til ditt nærmeste SATS ELIXIA senter. Her vil du få utstedt et nytt medlemskort mot et gebyr på 50 kr.

Ved spørsmål vedrørende muligheten for å overflytte ditt medlemskap til annet SATS ELIXIA-senter, vennligst ta kontakt med SATS ELIXIA Kundeservice.

Du kan oppdatere dine personopplysninger under "Mine innstillinger" eller ved å henvende deg til ditt nærmeste SATS ELIXIA-senter. Vi minner om at du, iht. medlemsavtalen, plikter å informere om endringer i personalia; adresse, telefon og e-post.

SATS ELIXIA utleverer ikke dine personopplysninger til utenforstående uten ditt skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller knyttet til betalingsinnkreving.

Du kan si opp ditt medlemskap ved å ringe telefonnummer 23307000, tastevalg 3. Det er én (1) måned oppsigelsestid fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Om du fortsatt er i bindingstid, vil medlemskapet fortsette å løpe ut bindingstiden. Om du ikke har mottatt skriftlig bekreftelse fra SATS ELIXIA innen 14 dager etter levert oppsigelse, plikter du iht. medlemskontrakten, å ta kontakt med SATS ELIXIA. Uteblitt betaling/deaktivering av AvtaleGiro, regnes ikke som oppsigelse.

Iht. medlemsavtalen gir flytting ikke grunnlag for oppsigelse innenfor bindingstiden. SATS ELIXIA vil likevel vurdere oppsigelse på dette grunnlaget ved flytting til byer der SATS ELIXIA ikke finnes. Send forespørsel til SATS ELIXIA Kundeservice for mer informasjon. Oppsigelsetiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.

Frys

SATS ELIXIA kan, i henhold til medlemsvilkårene, tilpasse tilbudet og åpningstidene i samsvar med medlemmenes etterspørsel, samt holde stengt eller redusere tilbudet i forbindelse med helligdager og lignende. Dette gir ikke grunnlag for frys.

Medlemskapet åpnes ved at du tar direkte kontakt med det senter du trener på. Vær oppmerksom på at betalingen da løper fra den dagen du åpner opp medlemskapet.

Du kan søke om å fryse ditt medlemskap under særskilte omstendigheter, som gjør at du ikke kan bruke medlemskapet i en gitt periode. NB! Om du iht. dine medlemsvilkår har mulighet for å fryse ditt medlemskap uten dokumentasjon, vennligst last opp et tomt dokument, før du trykker på "Send"-knappen. Les mer og se vilkår for frys av medlemskap her.

For å søke om frys, må du fylle ut et elektronisk fryssøknadsskjema og vedlegge gyldig dokumentasjon. Fryssøknadsskjema finner du her. Dersom du ikke har tilgang til PC, kan det senter du trener på, være behjelpelige med å sende inn søknad om frys for deg.

Om du ikke har mottatt skriftlig bekreftelse på din fryssøknad innen 14 dager, ber vi deg ta kontakt med ditt nærmeste SATS ELIXIA-senter, eller SATS ELIXIA Kundeservice.

Ved godkjennelse av søknad, vil du få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende frysperioden. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for. Frysperiode og betalingsfri periode behøver ikke være like. Frys av medlemskapet gjøres ikke med tilbakevirkende kraft, med unntak av ved alvorlig sykdom eller skade.

Så lenge medlemskapet er fryst, vil medlemskortet være sperret.

Ved behov for forlengelse av frysperioden, må ny søknad med vedlagt dokumentasjon, leveres til SATS ELIXIA innen utgangen av inneværende frysperiode.

Øvrige spørsmål

Vi i SATS ELIXIA synes det er viktig å leve opp til dine og de andre medlemmers forventninger. For å lykkes med det trenger vi å forstå hvilke behov du har og hvordan du opplever SATS ELIXIA. Derfor sender vi av og til ut undersøkelser der vi vennlig ber deg om å svare på noen spørsmål. Ved å svare på spørsmålene hjelper du oss å forbedre virksomheten vår for deg som medlem.

For å kunne sammenligne våre sentere og følge progresjonen over tid, tar vi vare på dine svar (helt anonymt). Hvis du har fått tilsendt en undersøkelse som du ikke vil delta på, kan du bare la være å svare.

Har du spørsmål eller kommentarer til en undersøkelse eller til SATS ELIXIA, kan du alltid kontakte vår kundeservice.

De fleste av våre sentre har egen barnepass – MiniSats eller Elixia kidZ. Barna blir tatt godt vare på av våre ansatte. De kan leke, lese eller gjøre andre aktiviteter mens du trener. Om du ønsker å benytte deg av MiniSats eller Elixia kidZ, må du som foresatt gjøre deg kjent med, og følge trivselsregler for MiniSats og Elixia kidZ.

Timeplanene finner du under "TIMEPLAN & BOOKING". Her kan du på enkelt vis søke opp timeplanen til det enkelte senter. Her kan du også velge "Tilpasset søk" om du ønsker å søke i timeplanene til flere sentre samtidig eller vil finne en samlet oversikt over dine favorittimer og instruktører.    

SATS ELIXIA er gjennom Virke Trening medlem av IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub Association) - et internasjonalt forbund for treningssentre. Dette betyr at du som SATS ELIXIA-medlem har mulighet til å trene til rabattert pris på samtlige treningssentre tilknyttet IHRSA Passport. Oversikt over IHRSA Passport sentre finner du her: http://www.healthclubs.com/passport/. Samtlige SATS ELIXIA-sentre er registrert i denne ordningen.

Gjestetrening innebærer minimum 50 % på drop-in pris, for medlemmer som ved hvert besøk må dokumentere sitt medlemskap med en signert bekreftelse fra sitt lokale treningssenter. Ordningen gjelder både i inn- og utland. Det må dog være minimum 80 kilometer mellom sentrene for at ordningen kan kunne brukes

Ta kontakt med et av våre sentre dersom du ønsker å oppgradere til et medlemskap gjeldende for både SATS og ELIXIA.

Ja SATS ELIXIA har drop-in. For ikke-medlemmer er prisen kr 200,-. For medlemmer uten tilgang til aktuelt senter er prisen kr 100,-. Drop-in kjøpes i resepsjonen.

Dersom du ikke er medlem og kjøper Drop In til kr 200, vil beløpet bli refundert dersom du velger å bli medlem innen 14 dager.

Vi vil gjerne bidra til et bedre miljø. Innsamling av drikkevareemballasje er et område vi kan bli bedre på. I og med at vi nylig har byttet leverandør av drikkevarer på samtlige av våre sentre i Norden, samarbeider vi nå om å finne et godt system for innsamling slik at drikkevareemballasjen kan gjenbrukes i sin opprinnelige form, eller gjenvinnes.